Przejdź do treści

Zrównoważony rozwój

W Sacher dużą wagę przywiązujemy do zrównoważonego rozwoju. Ma on kluczowe znaczenie dla zmniejszenia wpływu środowiskowego, poprawy efektywności energetycznej oraz zapewnienia długoterminowej stabilności i innowacyjności. Kroki podjęte w celu promowania zrównoważonego rozwoju :

1. Efektywność energetyczna: Inwestycje w nowoczesne maszyny CNC oraz optymalizację procesów produkcyjnych mogą znacząco zmniejszyć zużycie energii. Wykorzystanie energooszczędnych technologii, takich jak oszczędne w zużyciu energii silniki, układy chłodzenia czy oświetlenie LED, może przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2.
2. Recykling materiałów: Odpowiednie zarządzanie odpadami, w tym segregacja i recykling, jest kluczowe dla ograniczenia negatywnego wpływu środowiskowego. Można również poszukiwać sposobów na wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych w procesie produkcyjnym.
3. Minimalizacja zanieczyszczeń: Stosowanie ekologicznych materiałów chemicznych oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery i wód gruntowych może pomóc w minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko.
4. Zarządzanie łańcuchem dostaw: Współpraca z dostawcami i partnerami biznesowymi, którzy również dążą do zrównoważonego rozwoju, może pomóc w promowaniu praktyk odpowiedzialnych społecznie i środowiskowo w całym łańcuchu dostaw.
5. Czysta energia: Panele fotowoltaiczne przekształcają energię słoneczną w elektryczność bez emitowania szkodliwych gazów cieplarnianych ani zanieczyszczeń powietrza. Dzięki temu fotowoltaika pomaga zmniejszyć emisję CO2 i inne szkodliwe substancje, przyczyniając się do walki ze zmianami klimatycznymi i poprawy jakości powietrza. Inwestycja w czysta energię słoneczną pozwala znacząco zmniejszyć ślad węglowy w obszarze produkcji.

Poprawa zrównoważonego rozwoju w branży CNC wymaga wspólnego wysiłku ze strony firm, pracowników, dostawców i klientów. Dążenie do zrównoważonej produkcji może przynieść korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla samej branży poprzez zwiększenie efektywności, obniżenie kosztów oraz budowanie pozytywnego wizerunku marki.

Sacher jest firmą certyfikowaną przez Ecovadis, co stanowi znaczący krok w kierunku zrównoważonej produkcji. Ecovadis to renomowana organizacja zajmująca się oceną zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Dzięki certyfikacji przez Ecovadis, firma Sacher demonstruje swoje zaangażowanie w praktyki biznesowe, które uwzględniają troskę o środowisko naturalne, społeczność oraz etykę pracy. To potwierdzenie może być istotne zarówno dla klientów, którzy zwracają uwagę na ekologiczne i społeczne aspekty produkcji, jak i dla samej firmy, która dąży do doskonałości w obszarze zrównoważonego rozwoju.