Overslaan en naar de inhoud gaan

Warmtebehandeling van metalen

Warmtebehandeling is een complex proces dat gebruikt wordt om staal en metalen specifieke mechanische, chemische of fysische eigenschappen te geven door hun structuur te veranderen. Alle warmtebehandelingen bestaan uit drie fasen: verhitten, gloeien en afkoelen. Tijdens deze stadia worden de eigenschappen van de legeringen in vaste toestand veranderd. De verschillende warmtebehandelingen verschillen in temperatuur en ook in de tijd die de processen in beslag nemen. Deze twee factoren bepalen de eigenschappen die het behandelde materiaal zal verkrijgen. De warmtebehandeling van metalen bestaat hoofdzakelijk uit afschrikken, ontlaten en gloeien. Sacher, met zijn ultramoderne ovens en eigen hardingswerkplaats, biedt al deze diensten aan, evenals een aantal meer complexe warmtebehandelingstechnieken.

Wat zijn de toepassingen van warmtebehandeling?

Het proces van warmtebehandeling van metalen wordt in een groot aantal industrieën gebruikt. Zowel de machinebouw, de metallurgie, de verwerkende industrie als de lasindustrie maken veel gebruik van het harden, uitgloeien of harden van metalen. Warmtebehandeling kan worden toegepast op zowel grondstoffen, halffabrikaten als afgewerkte onderdelen.

Welke voordelen biedt de warmtebehandeling van staal en andere metalen?

Het belangrijkste voordeel van warmtebehandelingsprocedures is de fysische en chemische versterking van metalen, en hun legeringen. Onder invloed van afzonderlijke bewerkingen of een combinatie daarvan wordt de structuur van het metaal veranderd, waardoor nieuwe, gewenste mechanische eigenschappen van grondstoffen of produkten verkregen kunnen worden. Veel non-ferrometalen zouden zonder warmtebehandeling niet klaar zijn voor gebruik in bepaalde omstandigheden en industrieën, omdat zij niet sterk genoeg zouden zijn.

De parameterveranderingen die de warmtebehandeling in metalen teweegbrengt zijn onder andere een toename van de afschuifsterkte en de treksterkte. Warmtebehandelde metalen worden sterker, wat de levensduur van structuren en uitrusting verlengt. Daardoor hoeven kostbare metalen onderdelen en componenten minder vaak te worden vervangen.

Een ander voordeel van warmtebehandeling is de mogelijkheid om harde oppervlakken te verkrijgen uit materialen met een hoge vervormbaarheid, zoals aluminium. Dit geeft het eindprodukt veel betere prestaties en weerstand tegen de zwaarste toepassingen.

Samenvattend zijn de belangrijkste voordelen die de warmtebehandeling van staal en vele andere metalen zo populair maken:

– e vervormbare sterkte van materialen te verhogen,
– de magnetische en elektrische eigenschappen van metalen te veranderen,
– zorgen voor voldoende bedrijfsweerstand,
– spanningen te verlichten en de brosheid te verbeteren.

 

Welke processen doen zich voor bij de warmtebehandeling van staal?

Het belangrijkste proces dat de warmtebehandeling van metalen teweegbrengt, is een verhoging van de temperatuur van het te behandelen materiaal. Het veroorzaakt een verandering in de afmetingen van het product, waardoor de lengte, de breedte en het volume toenemen. De omvang van deze veranderingen hangt o.a. af van de eigenschappen van het materiaal en de thermische omstandigheden. Een adequate warmtebehandeling van staal en andere grondstoffen maakt ze sterker, maar kan bij bepaalde temperaturen de parameters van de grondstof op verschillende manieren verzwakken.

Bij welke temperaturen wordt staal zwakker?

De grenstemperatuur voor de sterkte hangt af van het soort staal dat behandeld is. Warm behandeld koolstofstaal, bijvoorbeeld, verliest zijn sterkte bij ongeveer 75 graden Celsius. Bij deze temperatuur vermindert de binding van het materiaal en neemt de verbrossing toe.

Voor welke metalen is een warmtebehandeling mogelijk?

Door de technologische ontwikkelingen kunnen warmtebehandelingen op vele metalen en legeringen worden toegepast. Naast staal is warmtebehandeling van duraluminium, koperlegeringen, magnesium, nikkel, aluminium, nikkel, titanium, messing en vele andere materialen gebruikelijk.

Hoewel de warmtebehandeling van roestvrij staal, gietijzer en vele andere gereedschapsstalen en ferrometalen ongeveer 4/5 van alle warmtebehandelingen uitmaakt, kunnen ook non-ferrometalen en hun legeringen op deze manier verwerkt worden. Een uitstekend voorbeeld is de warmtebehandeling van aluminium, dat kan worden onderworpen aan gloeien, oververzadiging en natuurlijke of kunstmatige veroudering.

Welke invloed heeft de grondstof die verwerkt wordt op de kwaliteit en het resultaat van de warmtebehandeling?

Alvorens met de warmtebehandeling te beginnen, is het raadzaam een metallografisch onderzoek van de grondstof in kwestie uit te voeren. Dit maakt een nauwkeurige karakterisering mogelijk van de fysische en chemische eigenschappen van het metaal, die van cruciaal belang zijn vanuit het oogpunt van de warmtebehandelingsprocedures, zoals: de chemische inhomogeniteit, de korrelgrootte en de striatie, de verdeling en de grootte van de legeringscarbiden of de ontkoling van het oppervlak. Deze factoren, in combinatie met de afschrikreactie, hebben een aanzienlijke invloed op het effect van de warmtebehandeling en de daaruit voortvloeiende sterkte en levensduur van het eindprodukt.

Welke warmtebehandelingsprocédés kunnen worden toegepast na het carboneren van het materiaal?

Een verdere warmtebehandeling na het carboneren omvat bewerkingen zoals afschrikken tot een kerntemperatuur of tot een oppervlaktetemperatuur, en ook laag ontlaten. Het is belangrijk te weten dat het niet verder warmtebehandelen van metalen na het carboneren beschouwd wordt als een technologische fout en ertoe kan leiden dat de vereiste sterkte en duurzaamheid van het materiaal niet bereikt worden.

Kan een warmtebehandeling na het lassen worden uitgevoerd?

Warmtebehandeling na het lassen is ook mogelijk en bestaat hoofdzakelijk uit het uitgloeien van de lasverbindingen. In dit geval is het hoofddoel van de behandeling het stabiliseren van de lasverbindingen en daarom worden normaliseren en spanningsarmgloeien aanbevolen.

Hoe kunt u een warmtebehandeling van staal of andere grondstoffen bij Sacher bestellen?

Om warmtebehandelingen bij ons te bestellen, neemt u gewoon contact op met ons kantoor om een offerte-aanvraag in te dienen. Hoewel wij openstaan voor samenwerking op lange termijn, zijn wij even professioneel in het afhandelen van afzonderlijke bestellingen en projecten van geringe omvang. Onze moderne machines en ons perfect gekwalificeerde personeel staan garant voor een allesomvattende, professionele aanpak van de warmtebehandeling van om het even welk metaal.

Wassen en ontvetten

Wassen en ontvetten zijn zeer belangrijk vóór elke thermo-chemische behandeling en soldering. De door Sacher gebruikte Clean-Tec technologie garandeert een hoge standaard van oppervlaktevoorbereiding vóór het eigenlijke proces. De gebruikte chemicaliën zijn neutraal voor het milieu en de mensen. De reinigingstemperatuur is 40°C.