Przejdź do treści

Wykonywane przez nas komponenty dla automotive

Utrzymanie ruchu produkcyjnego

Utrzymanie ruchu produkcyjnego (maintenance) to działania związane z utrzymaniem sprawności maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz zapewnieniem ciągłości procesów produkcyjnych. W tym celu ważne jest regularne przeprowadzanie konserwacji i napraw, a także dbanie o odpowiedni stan techniczny maszyn i urządzeń.

Komponenty, które pomagają w utrzymaniu ruchu produkcyjnego:

Krzywka to element maszyny, który służy do przenoszenia ruchu obrotowego na inne elementy maszyny.

Elektrody grzewcze to specjalne elektrody, które służą do podgrzewania elementów maszyny lub do tworzenia łuku elektrycznego podczas spawania.

Matryce to narzędzia, które służą do formowania i kształtowania materiałów przy użyciu siły nacisku.

Stemple matrycy to elementy, które przenoszą nacisk z matrycy na materiał podczas formowania.

Sworznie to elementy maszyny, które służą do przenoszenia ruchu obrotowego lub posuwisto-zwrotnego.

Stempel naciskowy to narzędzie, które służy do naciskania lub formowania materiału pod wpływem siły.

Kostka do przezbrojeń to element, który służy do szybkiej zmiany narzędzi w maszynach produkcyjnych.

Stemple prowadzące to elementy, które służą do prowadzenia materiału podczas obróbki.

Utrzymanie ruchu produkcyjnego
Podzespoły do linii produkcyjnych

Podzespoły do linii produkcyjnych

Linie produkcyjne w przemyśle samochodowym składają się z wielu różnych podzespołów i urządzeń, które są niezbędne do wytwarzania samochodów. Oto kilka przykładów takich podzespołów:

Paletka transportowa to urządzenie służące do transportu towarów na linii produkcyjnej. Może być wykonana z różnych materiałów, takich jak drewno, metal lub tworzywa sztuczne, i może być wyposażona w dodatkowe elementy, takie jak kółka lub łożyska, aby ułatwić przemieszczanie się po różnych powierzchniach.

Busbar to rodzaj przewodu elektrycznego służącego do przesyłania dużych mocy elektrycznych w linii produkcyjnej.

Convoyer to urządzenie służące do transportu towarów lub materiałów na linii produkcyjnej. Składa się z pasów lub taśm transportujących, które mogą być napędzane ręcznie lub elektrycznie, oraz dodatkowych elementów, takich jak rolki lub kółka, które umożliwiają przemieszczanie się towarów po linii produkcyjnej.

Kostka do przezbrojeń to urządzenie służące do szybkiej zmiany narzędzi lub elementów w maszynach produkcyjnych.

Ślizg leja spustowego to element linii produkcyjnej służący do transportu towarów lub materiałów pomiędzy różnymi etapami procesu produkcyjnego.

Zgarniacze to urządzenia służące do automatycznego zbierania i transportu towarów lub materiałów na linii produkcyjnej. Mogą być wykonane z różnych materiałów, takich jak metal lub tworzywa sztuczne, i mogą mieć różne kształty i rozmiary, w zależności od potrzeb.

Bigestempel to urządzenie służące do cięcia lub formowania materiałów na linii produkcyjnej. Może być wykonane z różnych materiałów, takich jak metal lub tworzywa sztuczne, i może mieć różne kształty i rozmiary, w zależności od potrzeb. Bigestempel może być napędzany ręcznie lub elektrycznie i może być wyposażony w dodatkowe elementy, takie jak noże lub matryce, aby umożliwić cięcie lub formowanie materiałów z dokładnością.

Elementy stanowisk montażowych

Elementy stanowisk montażowych to specjalne narzędzia i urządzenia, które służą do montowania i demontowania różnych elementów maszyn lub produktów. W naszej ofercie znajdują się następujące komponenty:

Szczęki montażu to elementy stanowisk montażowych służące do mocowania i trzymania elementów podczas montażu. Mogą być wykonane z różnych materiałów, takich jak metal lub tworzywa sztuczne, i mogą mieć różne kształty i rozmiary, w zależności od potrzeb. Przyrząd pozycjonujący to element stanowiska montażowego służący do precyzyjnego ustawiania elementów podczas montażu.

Przyrząd pozycjonujący może być napędzany ręcznie lub elektrycznie i może być wyposażony w dodatkowe elementy, takie jak laserowe niwelatory lub mikroskopy, aby umożliwić precyzyjne ustawianie elementów.

Szczęki dociskowe to elementy stanowisk montażowych służące do mocowania i dociskania elementów podczas montażu. Mogą być wykonane z różnych materiałów, takich jak metal lub tworzywa sztuczne, i mogą mieć różne kształty i rozmiary, w zależności od potrzeb.

Flansze to elementy montażowe, które są używane do mocowania różnych urządzeń do podłoża lub innych elementów konstrukcji.

Łącznik manipulatora to element, który jest używany do połączenia różnych elementów konstrukcji lub maszyn za pomocą ruchomych, lub obrotowych połączeń. Może to być na przykład łącznik ramienia manipulatora lub łącznik głowicy manipulatora.

Końcówki szczypiec to elementy montażowe, które są używane do chwytania, trzymania lub transportowania różnych elementów.

Końcówki szczypiec są często używane w połączeniu z manipulatorami lub innymi urządzeniami do przenoszenia, lub obsługi elementów.

Elementy stanowisk montażowych
Utrzymanie sprawności gniazd produkcyjnych

Utrzymanie sprawności gniazd produkcyjnych

Utrzymanie sprawności gniazd produkcyjnych jest ważne, ponieważ pomaga zapewnić płynność i wydajność procesu produkcyjnego. Istnieje wiele różnych elementów, które mogą być używane do utrzymania sprawności gniazd produkcyjnych, w tym:

Trzpień centrujący: jest to element, który służy do centrowania narzędzi lub elementów w gniazdach produkcyjnych. Trzpień centrujący może być wykonany z różnych materiałów, takich jak stal, aluminium lub tworzywa sztuczne, i jest dostępny w różnych rozmiarach i kształtach.

Głowica przyłącza: jest to element, który służy do połączenia różnych elementów lub urządzeń w gniazdach produkcyjnych. Głowica przyłącza może być wykonana z różnych materiałów, takich jak stal, aluminium lub tworzywa sztuczne, i może być dostosowana do różnych rodzajów połączeń lub zastosowań.

Kołek peek: jest to element wykonany z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości i odporności na ścieranie. Kołki peek są często używane jako elementy ślizgowe lub łożyska w gniazdach produkcyjnych.

Kostka teflonowa: jest to element wykonany z tworzywa sztucznego o wysokiej odporności na ścieranie i tarcie. Kostki teflonowe są często używane jako elementy ślizgowe lub łożyska w gniazdach produkcyjnych.

Gniazda stabilizujące są elementami montażowymi, które służą do stabilizowania narzędzi lub elementów w gniazdach produkcyjnych.

Elementy dla prototypowni

Prototypownia to miejsce, w którym projektowane i tworzone są prototypy różnych elementów i urządzeń. W prototypowni stosuje się różne narzędzia i techniki do sprawdzania i oceny tych prototypów. Oto kilka elementów, które mogą być ważne dla prototypowni:

Sprawdzian tłoczkowy: to narzędzie służące do pomiarów grubości lub średnicy elementów tłoczonych.

Sprawdzian gwintu: to narzędzie służące do pomiarów gwintów, czyli rowków spiralnych na powierzchniach elementów.

Gauge: to ogólne określenie dla narzędzi do pomiarów. Może to obejmować sprawdziany tłoczkowe i gwintu, ale także inne narzędzia, takie jak mikrometry, calipers itp.

Przygotówki produkcyjne: to zestaw czynności przygotowawczych, które trzeba wykonać przed rozpoczęciem produkcji elementów w dużych ilościach. Może to obejmować dostosowanie linii produkcyjnej do nowego produktu, przeprowadzenie testów itp.

Wzorzec kalibracyjny: to narzędzie lub standard, który służy do sprawdzenia dokładności innych narzędzi pomiarowych.

Sprawdzian płytkowy: to narzędzie służące do pomiarów grubości płytek lub innych cienkich elementów. Może być używane do sprawdzenia, czy płytki są zgodne z wymaganiami technicznymi.

Elementy dla prototypowni
Założenia dla inspekcji linii produkcyjnych

Założenia dla inspekcji linii produkcyjnych

W ofercie posiadamy elementy, które pomagają podczas inspekcji linii produkcyjnych:

Pryzma pomiarowa: to element składowy urządzenia pomiarowego, który służy do pomiaru odległości i kątów. Może być wykorzystywana do sprawdzenia wymiarów elementów produkowanych na linii produkcyjnej.

Korpus osi pomiaru: to element, który służy do przenoszenia siły pomiarowej z narzędzia pomiarowego na element mierzony.

Trzpień ustalający: to element służący do ustalenia położenia elementu mierzonego względem narzędzia pomiarowego.

Obudowa pryzmy: to element, który chroni pryzmę pomiarową przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami.

Szczęki korekcyjne: to elementy służące do korekty wyników pomiarów, np. w przypadku niedokładności narzędzia pomiarowego.

Gniazda czujników: to elementy, do których można podłączyć czujniki różnego rodzaju, np. czujniki temperatury, wilgotności itp. Czujniki te mogą być wykorzystywane do kontroli warunków produkcyjnych lub do monitorowania procesów produkcyjnych.