Przejdź do treści

Wykonywane przez nas komponenty dla przemysłu budowy maszyn

Płyty bazowe i dociskowe

Płyty bazowe i dociskowe

Płyty bazowe i dociskowe są to elementy, które służą do mocowania innych elementów w układach konstrukcyjnych.

Płyta bazowa, zwana także płytą mocującą, jest podstawowym elementem, na którym zamocowane są inne elementy konstrukcyjne.

Płyty dociskowe natomiast służą do dociskania innych elementów do płyty bazowej, aby zapewnić odpowiednie trzymanie i sztywność całego układu.

Korpus uchwytu to element, który służy do mocowania innych elementów do urządzenia lub maszyny. Może być wykonany z różnych materiałów, w zależności od potrzeb i wymagań aplikacji.

Płyta podstawy to element, na którym zamocowana jest cała konstrukcja lub urządzenie. Jest ona zazwyczaj wykonana z twardego i sztywnego materiału, takiego jak stal lub aluminium, aby zapewnić odpowiednią sztywność całej konstrukcji. W zależności od konkretnej aplikacji płyta podstawy może być także wyposażona w dodatkowe elementy mocujące lub usztywniające, takie jak śruby czy nakrętki.

Elementy robocze w linach

Elementy robocze w liniach produkcyjnych są to elementy, które służą do wykonywania określonych funkcji w procesie produkcyjnym. Do elementów roboczych w linach należą między innymi:

Pin gnący to element, który służy do zginania lub formowania materiału pod wpływem siły. Może być wykonany z różnych materiałów, w zależności od rodzaju i grubości materiału, który ma być zginany.

Trzpień centrujący to element, który służy do odpowiedniego ustawienia innych elementów względem siebie. Może być używany do ustawienia elementu na osi lub do zapewnienia równomiernego rozkładu sił podczas obróbki.

Szpilka wypychacza to element, który służy do wypychania lub wyciągania elementów z form, lub innych urządzeń produkcyjnych. Może być wykonana z różnych materiałów, w zależności od rodzaju i grubości materiału, który ma być wypychany.

Dysza nakładania to element, który służy do nakładania określonego materiału na inne elementy lub powierzchnie. Może być używana do aplikacji kleju, lakieru lub innych materiałów na elementy produkcyjne. Dysza nakładania może być wykonana z różnych materiałów, w zależności od rodzaju i właściwości materiału, który ma być nakładany.

Elementy robocze w linach
Elementy montażowe do sterowania

Elementy montażowe do sterowania

Elementy montażowe do sterowania to elementy, które służą do mocowania i prowadzenia różnych elementów w układach sterowania. Przykłady takich elementów:

Uchwyt chwytaka to element, który służy do mocowania chwytaka lub innego elementu manipulacyjnego do urządzenia, lub maszyny. Może być wykonany z różnych materiałów, w zależności od potrzeb i wymagań aplikacji.

Prowadnica łańcucha to element, który służy do prowadzenia i napędzania łańcucha lub innych elementów obrotowych. Może być wykonana z różnych materiałów, w zależności od rodzaju i grubości łańcucha oraz wymagań aplikacji.

Zespół sworznia to element, który służy do obracania lub przekazywania ruchu obrotowego z jednego elementu na inny. Może być wykonany z różnych materiałów, w zależności od rodzaju i wymagań aplikacji.

Kołek bazowy to element, który służy do mocowania innych elementów do podłoża lub do innych elementów konstrukcyjnych. Może być wykonany z różnych materiałów, w zależności od potrzeb i wymagań aplikacji.

Osłony i uchwyty do podzespołów

Osłony i uchwyty do podzespołów są elementami, które służą do ochrony i mocowania różnych elementów w urządzeniach i maszynach. Przykłady takich osłon i uchwytów to obudowa stopy, obudowa wału, wałek podporowy oraz obudowa adaptera.

Obudowa stopy to element, który służy do ochrony i mocowania stopy urządzenia lub maszyny. Może być wykonana z różnych materiałów, takich jak metal, tworzywo sztuczne lub gumowa. Obudowa stopy jest często stosowana w urządzeniach przenośnych, takich jak elektronarzędzia, aby zapewnić stabilność i ochronę podczas użytkowania.

Obudowa wału to element, który służy do ochrony wału, czyli głównego elementu napędowego w maszynach i urządzeniach. Może być wykonana z różnych materiałów, takich jak metal, tworzywo sztuczne lub gumowa. Obudowa wału jest stosowana w maszynach i urządzeniach, w których wał jest narażony na uszkodzenia lub zużycie, takich jak maszyny rolnicze, przemysłowe lub samochody osobowe.

Wałek podporowy to element, który służy do mocowania i podparcia różnych elementów w maszynach i urządzeniach. Może być wykonany z różnych materiałów, takich jak metal, tworzywo sztuczne lub gumowa.Wałek podporowy jest często stosowany w maszynach przemysłowych, takich jak taśmy transportujące, aby zapewnić stabilność i płynność pracy.

Obudowa adaptera to element, który służy do ochrony i mocowania adaptera, czyli elementu pozwalającego na połączenie różnych urządzeń lub elementów ze sobą. Może być wykonana z różnych materiałów, takich jak metal, tworzywo sztuczne lub gumowa.

Osłony i uchwyty do podzespołów